Дървена конструкция; От кое, какви, по колко и за колко?!

В тази статия, ще отговорим на често задаваните въпроси по отношение на разходите за дървен материал при направата на покривна конструкция.

Гредите по наклона на ската (каприори)

Размерът и разстоянието между гредите, които се поставят по наклона на скатовете зависи от конструктивния проект. Изчисляват се спрямо натоварването, което трябва да понесат и разстоянието, на което ще бъдат поставени опорите им. Обикновено са през 60 см., а размерът им варира от 6/8 до 10/12.

Търгуват се на кубичен метър като цената е около 350 лв./куб.м.

Разходната норма, при 60 см. разстояние между гредите е 1/0,6 = 1,67 лин.м. /кв.м.

При сечение 8/10, един метър греда е 0,08*0,1= 0,008 куб.м.; при 1,67 лин.м./кв.м. чиста покривна площ, ще са ни необходими 0,014 куб.м./кв.м.(1,67*0,008),  което при цена от 350 лв/куб.м. = 4,70 лв./кв.м. без ДДС

Обикновено каприорите са най-големия разход при направата на основната конструкция и ако желаете да формирате бюджетна цена можете да заложите два пъти тяхната стойност, или 9,40 лв./кв.м. без ДДС.

Това важи при покривна конструкция над хоризонтална бетонна плоча.

Отново уточняваме, че става въпрос за чиста покривна площ, мерена по скатовете, с включени стрехи.

Разликата между площта на постройката по външния контур(стените) и чистата покривна площ е от порядъка на 50%. Т.е. ако имате къща с площ 100 кв.м. мерени по външните стени, чистата площ на скатовете ви ще е около 150 кв.м. с включени стрехи. Зависи от геометрията и наклона на конструкцията.

Дъсчената обшивка

За направата на обшивката е хубаво да се използват калибровани (с еднаква височина) дъски, без кора и с дебелина от порядъка на 2,5 см. Най-често се влагат кофражни дъски, но те се изработват от крайните пластове на трупите, там където дъските преминават в т.н. “капаци”(кората). Характеризират се с неравномерни размери и наличие на много кора, а именно в нея първо се развиват дървоядите.

Дъските се търгуват на кубичен метър. Цената им варира в зависимост от качеството. Кофражните дъски са около 280 лв./куб.м.. без ДДС; Калиброваните по височина и ширина дъски са 380 лв./куб.м. без ДДС като има и такива калибровани само по височина на цена 310 лв./куб.м. без ДДС, с ширина в рамките на 10-20 см.;

Ако дъските са с дебелина 2,5 см., цената за кв.м. дъсчена обшивка е 0,025 куб.м. * 380 лв./куб.м. = 9,50 лв./кв.м. без ДДС.

В случай, че изберете дъски калибровани само по височина, то цената би била 0,025*310 = 7,75 лв./кв.м. без ДДС

Кофражните дъски биха стрували 7 лв./кв.м. без ДДС. Т.е. разликата между най-евтината и най-скъпата суровина за направа на обшивката е 2,5 лв./кв.м. без ДДС.

Разходната норма, за направа на дъсчена обшивка с дебелина 25 мм. е 0,025 куб.м./кв.м.

Летвите

Препоръчително е да се използват летви с минимални размери 30/50(в/ш) мм. или дъски 25/80-100 мм.

По-тесните летви лесно се чупят докато се върви по тях по време на монтаж и се пукат, ако винтовете попаднат близо до външните им ръбове. Също така, е добре да се вземе предвид моделът на керемидите, които ще се монтират и по-точно дебелината на суровината им. При монтаж се стъпва в ниската част на вълната и колкото е по-широка опората, на която те лягат, толкова по-трудно могат да се увредят. При монтаж на бюджетни продукти с дебелина под 0,45 мм. е възможно, при неправилно стъпване, или при работа с неподходящи обувки – с твърди подметки, ламарината да се огъне при външния ръб на летвата и да остане неприятна видима следа.

Препоръчително е около комини, антени или др. обекти на покрива, които предполагат обслужване и достъп, да се направи плътна дъсчена обшивка.

Летвите по наклона се монтират през 60 см. Разстоянието между хоризонталните, напречни летви, зависи от модела на керемидите, като най-често е 30 см.

Търгуват се на линеен метър като цената на летва с р-ри 30/50 мм. е 0,80 лв./лин.м. без ДДС.

Калиброваните дъски се търгуват на кубик и с дебелина 2,5 см. и ширина 10 см. струват 0,025*0,1*380=0,95 лв./лин.м.

Разходната норма за летви по наклона е 1/0,6=1,7 лин.м./кв.м. или 1,7 лин.м./кв.*0,8 лв/л.м.=1,36 лв./кв.м. без ДДС

Разходната норма за хоризонтални летви при керемиди със стъпка 30 см. е 1/0,3=3,3 лин.м./кв.м. или 3,3 лин.м./кв.*0,8 лв/л.м.=2,64 лв./кв.м. без ДДС

Ако решите да замените хоризонталните летви с калибровани дъски, то цената би била 3,15 лв./кв.м. без ДДС или 0,51 лв./кв.м. оскъпяване. Предимствата са много, а едно от най-важните е, че се работи значително по-комфортно и прецизно при полагането на металните керемиди.

Обща стойност на дървения материал, необходим за изграждане на основната конструкция:

Каприори с размери 8/10 см. и цена 350 лв./куб.м. = 4,70 лв./кв.м. без ДДС; 0,014 куб.м./кв.м.

Греди за вертикални подпори и други укрепващи елементи – 4,70 лв./кв.м. без ДДС (цената е индикативна)

Обща стойност на материалите, необходими за изграждане на вторичната конструкция:

Обшивка с калибровани дъски, с дебелина 2,5 см. = 9,50 лв./кв.м. без ДДС; 0,025 куб.м./кв.м.

Летви по наклона; за вентилация, 30/50 мм.; през 60 см. = 1,36 лв./кв.м. без ДДС; 1,7 лин.м./кв.м.

Хоризонтална скара от дъски 2,5х10 см.; през 30 см. = 3,15 лв./кв.м. без ДДС; 0,083 куб./м./кв.м.

Към посочените разходни норми е необходимо да се добави коефициент за компенсиране на отпадъка, презастъпването или направата на сглобки на елементите, който е от порядъка на 10%

Важна информация:

Цената на дървения материал варира в зависимост от района и пазарните условия. Цените използвани по-горе са без ДДС, франко склад на търговец; за иглолистен несушен материал, без допълнителни обработки. При написването на тази статия се обърнахме за цени към 3-ма доставчика, като взехме предвид най-високите предложени стойности.