SRP Click система

СИСТЕМА ЗА ОБШИВКА С ГЛАДКА ЛАМАРИНА - LINDAB SRP CLICK
Детайл при стреха с единична челна дъска
Детайл при стреха с двойна челна дъска и скоба KFL (с дълго рамо)
Детайл при стреха с двойна челна дъска и скоба KFK (за челна дъска)
Детайл при фронтон
Детайл при двускатно било
Детайл при калкан - връзка със стена
Детайл при връзка със стена - по наклона на ската
Детайл при едноскатно било

Детайли на покривна конструкция при система SRP
РАЗРЕЗИ
Покривна система SRP25
Покривна система SRP25 ND
Покривна система SRP38
Покривна система SRP38 ND