Калкулиране и изразяване на наклон на покрива.

Основните начини за изразяване на наклон на покрив са 4:

  • като проценти за съотношение между страните b и а
  • в градуси на вътрешния ъгъл между наклонената c и хоризонталата a
  • като съотношение между височината b, приемана условно за 1, и a
  • описателно – чрез увеличението на височината b, в см., на всеки метър от а

Какво е важно да знаем!?

За монтаж на метални керемиди ни е необходим 14 градуса минимален наклон; 25% , 1:4 или 25 см на метър.

Пример за практическо използване на горните данни:

Клиент има къща с ширина 9.40 м., която иска да покрие с двускатен покрив(4.70 от стрехата до билото). Каква трябва да е височината при билото за да монтира метални керемиди???

  • металните керемиди изискват минимален наклон 25 см./м.; т.е. 4.70 м. х 25 см. = 117.5 см. Получената стойност е минималната височина на билото спрямо хоризонталната линия, в която е замерена необходимата ширина на ската.

Клиент има къща с ширина 9,40 м., която иска да покрие с двускатен покрив. Знае хоризонталното разстояние от стрехата до билото и височината от плочата до билото. Какъв е наклонът на покрива и може ли да се монтират метални керемиди!?

  • разделяме (а)4.70 на (b)1.56 и получаваме 3, т.е. наклонът на покрива, изразен чрез съотношението на височината b към ширината а е 1:3 (едно към три); клиентът спокойно може да покрие с метални керемиди.
  • разделяме височината – 1.56, на ширината от билото до стрехата – 4.7 и получаваме 0.33, умножаваме по 100 и получаваме наклона в проценти – 33%