Контакти

Централен офис и мострена зала:

София 1407
ул. Сребърна 21
б.ц. Алагон, ет. 4
тел. 02/979 97 00
e-mail: office@lindab.bg


Свилен Младенов

Мениджър Продажби
моб.: 0885 603 409
e-mail: svilen.mladenov@lindab.bg


Григор Щерев

Търговски Представител, базиран в гр. Пловдив
моб.: 0876 944 171
e-mail: grigor.shterev@lindab.bg


Калоян Димитров

Търговски Представител, базиран в гр. Варна
моб.: 0876 944 127
e-mail: kaloyan.dimitrov@lindab.bg


Пенка Стоянова

Технически Консултант
моб.: 0885 156 206
e-mail: penka.stoyanova@lindab.bg


Логистика
моб.: 0885 653 009
e-mail: office@lindab.bg