Метални керемиди

МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ - LINDAB TOPLINE

2D детайли						3D визуализации	   	   Снимки 
Стреха с единична челна дъска  			(3D) 		   	   (pic.1) (pic.2) (pic.3) 
Стреха с двойна челна дъска и скоба KFL 				  	   (pic.1) (pic.2)
Стреха с двойна челна дъска и скоба KFK
Стреха без дъсчена обшивка  
Фронтон - затворен тип FRI/FRO 				(3D)		       (pic.1) (pic.2) (pic.3) (pic.4)
Фронтон - отворен и затворен тип 
Улама RDI 									   (pic.1)
Хоризонтално било - с объл капак CMS 						   (pic.1) (pic.2) 
Хоризонтално било - с обикновен билен капак NP     (3D)
Калкан - връзка със стена CALC  		    (3D)
Връзка със стена по наклона на ската LOP        (3D)
Смяна на наклона - външен ъгъл RUP
Детайл при едноскатно било NPJ 						   (pic.1)
Наклонено било - с объл билен капак CMS 					   (pic.1) (pic.2) (pic.3)
Наклонено било - с обикновен билен капак NP
Снегозадържащ елемент - ZOP 							   (pic.1) (pic.2) 
Снегонарязващ елемент - SNOKLY  						   (pic.1) (pic.2)
Схема за монтаж на снегонарязващи елементи;
Елемент за вентилация VENT - напречен разрез
Елемент за вентилация VENT - надлъжен разрез
Елемент за вентилация LV 200 
Детайл при прозорец - хоризонтален разрез 					   (pic.1)
Детайл при прозорец - вертикален разрез
Обшивка на борд - със шев под ъгъл
Обшивка на борд - с прав шев
Вентилация на покрив с обшивка от OSB плоскости
Видове покривна конструкция при метални керемиди

РАЗРЕЗИ

Геометрия									   Снимки 
Метални керемиди модел LTM 300 - разрез
Метални керемиди модел SKANE 400 - разрез 					   (pic.1)
Метални керемиди модел NORDIC 400 - разрез 					   (pic.1)
Метални керемиди модел SMART 300 - разрез 				       (pic.1)
СХЕМИ ЗА МОНТАЖ
Схема за монтаж на керемиди с 5 вълни - (pic.1) (pic.2) 
Схема за монтаж на керемиди със 6 вълни
СТАНДАРТНИ ОБШИВКИ
Стандартни обшивки за метални керемиди - основни 
Стандартни обшивки за метални керемиди - допълнителни